Brake Pads

SMF-BP002

Name:Brake Pads
Type:SMF-BP002

HONDA-ATC 250 /TRX 250/TRX 420; KAWASAKI-KX 80/KX 100/KVF 400/KFX 450/KSF 250; HUSQVARNA-CR 125/WR 125;   

YAMAHA-YFS 200/ YFM 250/ YFM 400/ YFM 660; SUZUKI- RM 100 K3/ LT-Z 400/ LT-Z 250;