Magneto Coils

SMF-2400

Name:Magneto Coils
Type:SMF-2400

POLARIS ATV

SPORTSMAN 500 ALL 1998-1999

SPORTSMAN 500 NON HO 2000

WON’T FIT 2000 HO MODEL

REPLACES:

POLARIS 3085561, 3086821